آب گرم ازرود بابل

آب گرم ازرود بابل از جاذبه های طبیعی استان مازندران

آب گرم ازرود بابل از جاذبه های طبیعی استان مازندران - Tourist Babol

مجموعه طبیعی بی نظیر آب گرم ازرود بابل که با آب معدنی فیروزه ای رنگ در میان سرسبزی جنگل جلوه ی ویژه ای خلق کرده است در روستای اری بابل واقع شده است.