مسخره کردن دین , مسائل دینی , به تمسخر گرفتن دین , دین ستیزی , مسخره کردن با حجاب , حجاب , مسخره کردن مذهبی , برادر بسیجی , تمسخر گرفتن مذهبی ها , ریش , برادر ریشو , خواهر با حجاب ,

مسخره کردن دین به اسم کلاس و روشنفکری

انگار مد شده برخی که خود را روشنفکر میدانند نه تنها از دین روی میگردانند بلکه افراد مومن و مذهبی را هم به تمسخر هم میگیرند, خیلی راحت به مسخره کردن دین ..

بهترین دعا , بهترین دعا زمان غیبت , بهترین دعا در زمان غیبت , بهترین دعا زمان غیبت , غیبت , غیبت امام , زمان غیبت امام عج , امام صادق ع , بهترین دعاها

بهترین دعا در زمان غیبت

بهترین دعا در زمان غیبت چیست .. در روایتی آمده است امام صادق (ع) به یکی از یارانش به نام عبدالله بن ستان فرمود : دز زمان غیبت , که دسترسی به امامت نداری ..