ازدواج , ازدواج موفق , انتخاب همسر ,

ملاک انتخاب همسر از نگاه ائمه !

متاسفانه بر طبق آمار طلاق در کشور ما روبه افزایش است, به جرات می توان گفت دلیل اکثر این طلاق ها عدم شناخت و انتخاب غلط همسر می باشد, که ..

سخنان آموزنده , جملات آموزنده , توضیه اخلاقی , توصیه های اخلاقی , با تقوا بودن , جملات عرفانی , سخنان عرفانی , آیت الله علی پهلوانی , زندگینامه آیت الله علی پهلوانی , سخنان آیت الله علی پهلوانی , جملات آیت الله علی پهلوانی , سخنان بزرگان دین , جملات بزرگان دین

توصیه های اخلاقی آیت الله علی پهلوانی

توصیه های اخلاقی آیت الله علی پهلوانی

1 : ای عزيزان من ! خود را بشناسيد كه شناختن خدا در خودشناسی است. كسي از اين انديشه ( خداشناسی ) زيان نديده است.
2 : كوشش بي جا برای دنيا مكنيد كه به غير روزی خود نتوانيد رسيد. غم ..