ابوالهول , ابوالهول چیست , عکس ابوالهول , تصاویر ابوالهول , ابوالهول مصر , داستان ابوالهول , افسانه ابوالهول , ماجرای ابوالهول , معما ابوالهول , ابوالهول کجاست , ابوالهول چیست , ابوالهول شیطان , شیطان پرست , شیطان پرستی , ابوالهول نماد چیست

ابوالهول غول افسانه ای مصر باستان

ابوالهول نام غول افسانه ای در مصر باستان و اسطوره ایدیپ می باشد که مخلوطی از انسان و حیوان با اندامی شبیه به شیر , دارای دوبال همچون بال عقاب و سری شبیه به سر زنان است.