doa

جملات زیبا از دعاهای کودکانه

در سومین دوره جشنواره بین المللی ” دست های کوچک دعا ” که در تبریز برگزار می شود, داوران دعاهایی را برگزیده و از ان کتابچه ای تهیه کرده اند.