افسانه های مازندرانی , داستان مازندرانی , افسانه مازندرانی , داستان مازنی شغال دم کوتاه , داستان شغال دم کوتاه , داستان های شمالی , افسانه های شمالی , افسانه های بومی شمال , داستان های بومی شمال , داستان های بومی مازندران , افسانه طبری , داستان های مازندرانی

افسانه های مازندرانی – شغال دم کوتاه

شغالی، پلنگی را دوره می‌کرد و در آزاری آرام و عصب‎‌‌سوز او را می‌آزرد. پلنگ، نخست چندان به وی محل نمی‌کرد و تنها با غرش‌های کوتاه او را می‌تاراند…