وام ازدواج , تسهیلات بانکی

وام ازدواج 10 ملیون تومان شد !

با رسیدگی بخش های هزینه ای لایه بودجه 95 و اعلام نمایندگان مجلس وام ازدواج از این پس از 3 ملیون تومان به 10 ملیون تومان افزایش می یابد.