فولکلور , شعر فولکلور , اشعار فولکلور , فولکلور مازندرانی , شعر مازندرانی , اشعار مازندرانی , تاریخ شعر مازندرانی

ماه ننه میا چهار باغی , بانوی شعر فولکلور مازندران

ماه ننه میا چهار باغی تنها بازمانده ی میراث شفاهی آیین های فولکور و موسیقی مقامی و نواحی مازندران است بدون انکه سواد خواندن و نوشتن داشته باشد نواهای اصیل بومی مازندرانی در سینه اش ثبت و ضبط شده است.

اخبار داغ , خبر داغ , غذاهای حرام

غذاهای حرام در پایتخت آزادانه در فروشگاه ها !

متاسفانه بعد از چشم و هم چشمی و الگوپذیری از فرهنگ و تجمل گرایی غربی ها, کار به غذاهای فرنگی ” غذاهای حرام ” نیز کشیده است در حالیکه در برخی از فروشگاه های تهران شاهد فروش این غذاها در نبود نظارت و کنترل هستیم.

یارانه , حذف یارانه , yarane , hazf yarane

حذف یارانه در مرحله تازه ای آغاز خواهد شد و فقط سه گروه باقی می مانند.

دولت در مرحله جدید حذف یارانه ها قصد دارد تا بغیر از سه گروه از اقشار ( خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی, خوانده های آسیب پذیر و خانوارهایی بیمار لاعلاج دارند ) یارانه سایر اقشار جامعه را حذف کند.