فساد , فساد اخلاقی , حدادی , حامد حدادی , فساد اخلاقی حامد حدادی ,

فساد اخلاقی حامد حدادی پرتابگر دیسک منجر به حکم حد ۱۰۰ شلاق !

متاسفانه چندی پیش پرونده ای برای حامد حدادی پرتاب گر دیسک با مضمون فساد اخلاقی تشکیل شده بود که بخاطر المپیک به تعویق افتاد, این در حالی است که با گذشت مدتی از المپیک هنوز حامد حدادی به کشور برای اجرای حکم باز نگذشته است.

داعش , وزارت اطلاعات , سربازان گمنام , ایرانی داعش

بیش از 1500 ایرانی در دام داعش !

سید محمود علوی وزیر اطلاعات در سخنرانی اخیرش اظهار داشت; سربازان گمنام وزارت اطلاعات تاکنون بیش از 1500 ایرانی گرفتار در دام داعش را شناسایی کرده اند.