داعش , daesh

داعش 3400 زن و دختر ایزدی را در اسارت دارد !

تجاوز داعش به زنان و دختران ایزدی اخبار داعش : نادیا مراد از دختران ایزدی نجنجات یافته از چنگال متجاوزان داعش در خبری اعلام کرد نزدیک به 3400 زن و دختر ایزدی در اسارت این گروه تروریستی هستند. 0