حامد بهداد , جهان آرا , jahan ara , hamed behdad

دلجویی حامد بهداد از خانواده ی شهید جهان آرا

پس از اعتراض خانواده شهید جهان آرا مبنی بر کمرنگ نشان دادن دلاوری های شهید جهان آرا و تحریف شدن این شهید بزرگ در سریال کیمیا , حامد بهداد در صفحه شخصی اش با انتشار پستی از خانواده شهید جهان آرا دلجویی کرد.