قتل , ghatl dar shomal

قتل مرد در جواهر ده رامسر کار زن خیانت کارش بود !

مدتی پیش چوپانی سراسیمه طی تماسی خبر از وقوع حادثه ای در جواهر ده رامسر را به ماموران آگاهی داد که سریعا ماموران به منطقه اعزام و بعد از بررسی های اولیه دست یافتن شواهد مبنی بر قتل مردم است و وی سقوط نکرده است.