اخبار داغ , akhbar dagh

زندگی کردن شیطان در شکم زن باردار !

در عکس سونوگرافی که زن بارداری از داخل رحم خود گرفته است تصویری عجیب و ترسناک ظاهر شده است که در تصورات اولیه خبر از وقوع زندگی کردن شیطان در شکم این زن باردار می دهد.