گل سیزاب , گل و گیاه زینتی , عکس گل سیزاب , رنگ های گل سیزاب , کاشت گل سیزاب , نگهداری گل سیزاب , شرایط نگهداری گل سیزاب , نام علمی گل سیزاب , نام دیگر گل سیزاب , آموزش کاشت گل سیزاب , آموزش کاشت گل , آموزش گلکاری , گل های آپارتمانی , گل ورونیکا , عکس گل ورونیکا

معرفی گل سیزاب Veronica.spicata

این گیاه در مناطق گرمسیری همیشه سرسبز و در مناطق سردسیری در فصل پاییز برگ‌ها شروع به ریزش می‌کنند…