گراس های زینتی , گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , گلکاری در خانه , گل های آپارتمانی , ایجاد فضای سبز , حاشیه کاری فضای سبز , علف های زینتی

گراس های زینتی

از لحاظ اصول طراحی گراس های زینتی به عنوان  بهترین عوامل تاکید مطرح هستند، بنوعی تاکیدی بودن نقش آن‌ها سب افزایش جذابیت عرصه و حاشیه‌کاری‌ها در فضای سبز می‌شود…

گیاه بامبو , بامبو , گل و گیاه زینتی , انواع بامبو , عکس بامبو , گل بامبو , گل و گیاه , گلکاری در خانه , گل های آپارتمانی

معرفی گیاه بامبو

استفاده از بامبو در طراحی فضای سبز و باغ‌ها به نحو گسترده‌ای افزایش یافته است. بویژه برای آفرینش یک حس شرقی در مناظر از آن استفاده زیادی می‌شود…

گل عنکبوت , عکس گل عنکبوت , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , گل های آپارتمانی , فضای سبز خانه

معرفی گل عنکبوت Cleome.speciosa

پرچم‌های این گل بسیار بلند و شبیه به پای عنکبوت می‌باشد، به همین دلیل این گیاه گل عنکبوتی نام گرفته است…

گل آهار , عکس گل آهار , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری

معرفی گل آهار Zinnia

این گیاه از تنوع رنگی زیادی برخودار است. این گیاهان از اواسط تابستان تا زمان یخبندان گل می‌دهند…

گل بنفشه , عکس گل بنفشه , گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , گل های آپارتمانی , گلکاری در خانه

معرفی گل بنفشه Viola

گل بنفشه خاصیت درمانی فراوانی دارد و در تولید داروهای زیادی استفاده می‌شود…

گل کبوتر , عکس گل کبوتر , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری

معرفی گل کبوتر Scabiosa

گل کبوتر به مراقبت زیادی نیاز ندارد و تقریباً در هر جایی قابلیت رشد دارد. همچنین جذب کننده پروانه‌ها می‌باشد…

گل مریم گلی , عکس گل مریم گلی , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , گل و گیاه , گل های آپارتمانی

معرفی گل مریم گلی Salvia

از گل مریم گلی برای کاشت در حاشیه‌ها و راه‌رو‌ها به منظور زیباسازی و ایجاد فضای سبز استفاده می‌شود…