کتابخانه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

کتابخانه شرکت سهامی آب گیلان

کتابخانه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان  کتابخانه شرکت سهامی آب گیلان  جاذبه های رشت  شرکت سهامی آب گیلان  گیلان

کتابخانه شرکت سهامی آب گیلان

این کتابخانه در مکان سازمان آب منطقه‌ ای گیلان در بلوار خمینی به سال ۱۳۵۸ تأسیس شده و دارای ۱۳هزار جلد کتاب فنی و تخصصی است.

⊕ در صورت تمایل می‌توانید تصاویر مربوط به کتابخانه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان را برای ما ارسال کنید تا با نام شما در مجله منتشر شود.

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌گردی

0