بوستان توحید ( گلپارک ) رشت

بوستان توحید رشت

پارک توحید  گلپارک رشت  عکس گلپارک رشت  رودخانه زرجوب  جاذبه های رشت  پارک نیک مرام

بوستان توحید

بوستان توحید , گلپارک رشت , عکس گلپارک رشت , رودخانه زرجوب , جاذبه های رشت , پارک نیک مرام , پارک کودک گلسار , پارک کودک زرجوب , رشت , جاذبه های گیلان

این بوستان در حاشیه رودخانه زرجوب در بلوار توحید گلسار قرار دارد و اولین پارک منطقه گلسار محسوب می‌شود. این پارک حدود ۱۲۵۰۱ اصله درخت دارد.در رشت پارک‌های کوچک دیگری نیز وجود دارند که محل استراحت و گردشگاه مردم است؛ به عنوان نمونه می‌توان از پارک نیک‌مرام، پارک کودک گلسار، پارک کودک زرجوب و… نام برد.

جاذبه های رشت

بوستان توحید , گلپارک رشت , عکس گلپارک رشت , رودخانه زرجوب , جاذبه های رشت , پارک نیک مرام , پارک کودک گلسار , پارک کودک زرجوب , رشت , جاذبه های گیلان

⊕ در صورت تمایل می‌توانید تصاویر مربوط به بوستان توحید رشت را برای ما ارسال کنید تا با نام شما در مجله منتشر شود.

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌‌گردی

0