باغ سبزه میدان رشت

بوستان سبزه میدان

باغ سبزه میدان  بوستان سبزه میدان  بوستان سبزه میدان رشت  کتاب تاریخ گیلانجاذبه های رشت

باغ سبزه میدان

باغ سبزه میدان , بوستان سبزه میدان , بوستان سبزه میدان رشت , کتاب تاریخ گیلان , جاذبه های رشت , گیلان , عکس بوستان سبزه میدان رشت

بوستان سبزه میدان رشت در سده‌های گذشته مکانی برای اجرای احکام حکومتی بوده است. این موضوع را عبدالفتاح فومنی، نویسنده تاریخ گیلان در قرن دهم هجری در کتاب خود آورده و زنده یاد جهانگیر سرتیپ‌پور نیز در کتاب نامها و نامدارن گیلان به آن اشاره نموده است.

بوستان سبزه میدان

باغ سبزه میدان , بوستان سبزه میدان , بوستان سبزه میدان رشت , کتاب تاریخ گیلان , جاذبه های رشت , گیلان , عکس بوستان سبزه میدان رشت

سبزه میدان در دوره حکومت محمد ولی خان تنکابنی در گیلان ( نصرالسلطنه ۱۳۲۰ – ۱۳۱۶ ه.ق ) به عنوان گردشگاه عمومی احداث شده و در سال ۱۳۴۷ خورشیدی در محوطه پارک کتابخانه پورداوود ( امام حسن مجتبی (ع) فعلی ) به وسیله اداره کل فرهنگ و هنر استان گیلان ساخته شده است.

جاذبه های گیلان

باغ سبزه میدان , بوستان سبزه میدان , بوستان سبزه میدان رشت , کتاب تاریخ گیلان , جاذبه های رشت , گیلان , عکس بوستان سبزه میدان رشت

در این پارک، در دوره پهلوی حوض و استخری به وسیله شهرداری ساخته شده و مجسمه فرح همسر شاه در آن نصب گردید. بعد از انقلاب مجسمه فرح برداشته شد و طی تصمیم شورای شهر رشت در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ تندیس چهار دانشمند گیلانی در آن نصب گردید. مساحت این بوستان دیدنی و زیبا هجده هزار متر مربع است.

بوستان دیدنی سبزه میدان

باغ سبزه میدان , بوستان سبزه میدان , بوستان سبزه میدان رشت , کتاب تاریخ گیلان , جاذبه های رشت , گیلان , عکس بوستان سبزه میدان رشت

⊕ در صورت تمایل می‌توانید تصاویر مربوط به باغ سبزه میدان رشت را برای ما ارسال کنید تا با نام شما در مجله منتشر شود.

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌گردی

0