بقعه میرنظام‌ الدین رشت

آرامگاه میرنظام الدین

میرنظام الدین  آرامگاه میر نظام الدین  آرامگاه دکتر حشمت دکتر حشمت طالقانی  چله خانه بقعه میرنظام‌ الدین

آرامگاه میرنظام الدین

بقعه میرنظام الدین , آرامگاه میر نظام الدین , عکس بقعه میرنظام‌ الدین , آرامگاه دکتر حشمت , دکتر حشمت طالقانی , زیارتگاه میر نظام الدین , رشت , چله خانه

عکس بقعه میرنظام‌ الدین

بقعه میرنظام‌ الدین منسوب به سالکی است که آن مکان را برای چله‌نشینی انتخاب نموده و لذا پس از مرگ وی مکان زندگی او به صورت بقعه درآمده است. در کنار بقعه، اتاق دیگری برای چله‌نشینی ساخته‌اند و به احترام چله‌نشینان، این ناحیه را چله‌ خانه نامیده‌اند. بقعه میرنظام‌‍الدین که در محله چله‌خانه جنب دادگستری رشت قرار دارد.

آرامگاه دکتر حشمت طالقانی

بقعه میرنظام الدین , آرامگاه میر نظام الدین , آرامگاه دکتر حشمت , دکتر حشمت طالقانی , زیارتگاه میر نظام الدین , رشت , چله خانه , حشمت طالقانی , عکس دکتر حشمت طالقانی , میر نظام الدین

در جنب بقعه مسجد چله‌ خانه واقه شده و در محوطه حیاط، گورستان چله‌خانه وجود دارد که آرامگاه شهید راه آزادی دکتر حشمت طالقانی از رهروان نهضت جنگل و همرزم میرزا کوچک خان در آن قرار گرفته است.

⊕ در صورت تمایل می‌توانید تصاویر مربوط به بقعه میرنظام الدین را برای ما ارسال کنید تا با نام شما در مجله منتشر شود.

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌گردی

0