دلیل پر کردن آب در شالیزارها چیست ؟

شالیزار پرکردن شالیزار با آب دلیل پر کردن شالیزارها با آب کشت آموزش کشاورزی علت پر کردن شالیزارها با آب حتما مشاهده کرده اید که شالیزارها را با آب پر می کنند, اما باید بدانید که برنج برای رشد به

شالیزار پرکردن شالیزار با آب دلیل پر کردن شالیزارها با آب کشت آموزش کشاورزی

علت پر کردن شالیزارها با آب

کشاورزی , آموزش کشاورزی , کشت , آبیاری , آب شالیزار , پر کردن شالیزار آب

حتما مشاهده کرده اید که شالیزارها را با آب پر می کنند, اما باید بدانید که برنج برای رشد به این همه آب احتیاج ندارد و در واقع علت اصلی پر کردن شالیزارها با آب بدلیل اینکه علف هرز نمیتواند در این همه رطوبت رشد کند, برای جلوگیری از رشد علف های هرز می باشد.

مجله شمال گردی

keshavarzi amozesh keshavarzi por kardan shalizar ba ab

0