شعر تالشی محمد چراغ زاده با نام ” نو بهار ” دنیا بی وفایه

چرا واین کع دنیا بی وفایه؟
پیله دنیا بوین چع با صفایه

شعر تالشی محمد چراغ زاده شعر گیلانی شعر محلی گیلانی شعر شمالی

شعر تالشی

شعر تالشی , شعر گیلانی , شعر محلی گیلانی , شعر محلی شمالی , محمد چراغ زاده ,

چرا واین کع دنیا بی وفایه؟

پیله دنیا بوین چع با صفایه

تابستون و بهار رنگ خدایه

چه پاییز و زمستون هم بجایه

اینفرپول دارع وان پادشایه

اینفر پول ندارع وان گدایه

فقیر و پادشاه فرقی ندارن

گیلی بن پادشاهم وان گدایه

سنگی یندی ژنم ده مشته مشته

بده وایم کع کار سر نیویشته

د روز عمرتکون هری ده برشه

کسی نه وا کی اومه و کیم شه

تع خوب ببی همه ت ویرورن رو

همه یی دیلی دیله سوکری سو

موا دنیا کع پوچه بی وفایه

امه کع خوب ببم دنیا طلایه

نوبهار بلبلی نه هم صدایه

پیله دنیا بوین چع باصفایه

.

محمد چراغ زاده

مجله شمال گردی

آرشیو ⇐ شعر تالشی

اشعار ادبی اشعار شمالی اشعار گیلانی اشعار محلی گیلانی

1+