آیا از اموات باید به نیکی یاد کرد ؟

حتما شما هم شنیده اید که برخی ها معتقدند باید از رفتگان و اموات به نیکی یاد کرد و حتی با استناد به روایت ” اذکروا موتاکم بالخیر ” سعی در اثبات این طرز فکر دارند, اما آیا این طرز فکر درست است؟

سوالات دینی دانستنی های دینی به نیکی یاد کردن از اموات از اموات باید به نیکی یاد کرد

آیا درست است جمله از اموات باید به نیکی یاد کرد ؟

نیکی یاد کردم از اموات , اذکروا موتاکم بالخیر U خوب حرف زدن پشت مرده , سوالات دینی , دانستنی های دینی , دانستنی های مذهبی

حتما شما هم شنیده اید که برخی ها معتقدند باید از رفتگان و اموات به نیکی یاد کرد و حتی با استناد به روایت ” اذکروا موتاکم بالخیر ” سعی در اثبات این طرز فکر دارند, اما آیا این طرز فکر درست است؟

آیت الله مجتبی تهرانی و علامه شهید مرتضی مطهری این روایت را جعلی و معتقدند این نوع نحوه برخورد با اموات و بویژه کسانی که در امور جامعه تاثیرگذار بوده اند غلط می باشد, البته که این بدان معنا نیست که بدی های اموات را جار بزنیم اما قصد آن است که اگر رفتار بد و غلط فردی موجب انحراف شده است را در کمال عدالت و انصاف باید بیان و نقد کرد.

علامه شهید مرتضی مطهری :

در میان ما روایت ” اذکروا موتاکم بالخیر ” بسیار معروغ است, اما این فلسفه معاویه ای است, این درست نیست هر کس رفت بگوییم پرونده اش بسته شده است ! اتفاقا باید پرونده شان باز باشد. ( منظور افرادی که در سرنوشت آینده مردم جامعه موثر هستند می باشد که باید پرونده شان باز باشد. )

کتاب فلسفه ج ۱, ص ۲۰۵

آیت الله مجتبی تهرانی :

فکر می کنم این قضیه ” اذکروا موتاکم بالخیر ” برای بعد از مردن معاویه می باشد, وقتی که وی مرد یک سری مسائل رو شد, جنایت ها و کارهایی که کرده بود.

من این روایت را از کلک های بنی امیه می دانم که حالا که فلانی مرده است, دستش از دنیا کوتاست, بدی هایش را نگو, خوبی هایش را بگو …

این ها برنامه ریزی شده است.

۶ بهمن سال ۱۳۹۰

مجله شمال گردی

آرشیو ⇐ دانستنی های دینی

از اموات باید به نیکی یاد کرد دانستنی های دینی دانستنی های مذهبی

2+