پرنده گان و حیوانات در گویش مازندرانی – ۱

اصطلاحات مازندرانی قسمت ۱

تاریخ تبری گویش مازندرانی زبان مازندرانی آشنایی با مازندران

اصطلاحات در گویش مازندرانی

زبان مازندرانی , گویش مازندرانی , زبان تبری , تشی , اوگل , قشنیک , شونه قپین , تیکا , ایا , چاله خس , رگ رگین , چلچلا , صحرا سیکا , صحرا غاز , زیک

زیک – zik – نوعی پرنده بسیار کوچک

صحرا غاز – sahra ghaz – غاز صحرایی یا وحشی

صحرا سیکا – sahra sika – اردک صحرایی یا وحشی

چلچلا – chelchela – چلچله

رگ رگین – ragrakin – نوعی پرنده در آب بندان ها

چاله خس – chalekhes – نوعی پرنده در آب بندها

ایا – aya – نوعی پرنده وحشی

تیکا – tika – نوعی پرنده وحشی

شونه قپین – shone ghepin – شانه به سر

قشنیک – ghashnik – کلاغ

اوگل – oogal – نوعی موش آبی

تشی -tashi – جوجه تیغی

  شما هم می توانید در صورت تمایل اصطلاحات گویش ها و زبان های ترکمنی , تبری , گیلکی را از قسمت تماس با ما برای ما بفرستید.

انشالله در آینده اصطلاحات بیشتری منتشر خواهد شد.

مجله شمال گردی

آرشیو ⇐ تاریخ و جغرافیا

0