خزر شهر بابلسر

شهرک خزرشهر بابلسر در نزدیکی شهرک دریاکنار و ۶ کیلومتری جاده بابلسر به فریدونکنار واقع و با توجه به هوای مطبوع و دریای پاک و کم خطر از جاذبه های زیبای استان مازندران می باشد.

خزر شهر بابلسر مازندران شمال جاذبه های بابلسر جاذبه های گردشگری مازندران

عکس خزر شهر بابلسر

شهرک خزرشهر بابلسر در نزدیکی شهرک دریاکنار و ۶ کیلومتری جاده بابلسر به فریدونکنار واقع شده است که با توجه به هوای مطبوع و دریای پاک و کم خطر از جاذبه های زیبای استان مازندران می باشد, اما این منطقه نیز همانند دریاکنار نیاز به کارت برای ورود دارد. !

خزرشهر , بابلسر , جاذبه های بابلسر , جاذبه های گردشگری بابلسر , شمال , مازندران , جاذبه های مازندران , khazar shahr , babolsar

khazarshahr shomal shomalgardi shomal iran

خزرشهر , بابلسر , جاذبه های بابلسر , جاذبه های گردشگری بابلسر , شمال , مازندران , جاذبه های مازندران , khazar shahr , babolsar

babolsar

خزرشهر , بابلسر , جاذبه های بابلسر , جاذبه های گردشگری بابلسر , شمال , مازندران , جاذبه های مازندران , khazar shahr , babolsar

khezershehr  adres kheershahr babolsar babolsar gardi

خزرشهر , بابلسر , جاذبه های بابلسر , جاذبه های گردشگری بابلسر , شمال , مازندران , جاذبه های مازندران , khazar shahr , babolsar

shomal shomaliha shomal iran shomal gardi 

خزرشهر , بابلسر , جاذبه های بابلسر , جاذبه های گردشگری بابلسر , شمال , مازندران , جاذبه های مازندران , khazar shahr , babolsar

بابلسر جاذبه های بابلسر جاذبه های گردشگری بابلسر

خزرشهر , بابلسر , جاذبه های بابلسر , جاذبه های گردشگری بابلسر , شمال , مازندران , جاذبه های مازندران , khazar shahr , babolsar

خزرشهر

خزرشهر , بابلسر , جاذبه های بابلسر , جاذبه های گردشگری بابلسر , شمال , مازندران , جاذبه های مازندران , khazar shahr , babolsar

شمال

شهرک خزرشهر نیز همچون شهرک دریاکنار در دوران پهلوی توسط مشاوران اشرف پهلوی پایه گذاری شده است.

مجله شمال گردی

آرشیو ⇐ جاذبه های گردشگری بابلسر 

2+