برج گنبد قابوس شهرستان گنبدکاووس

برج گنبد قابوس در ۳ کیلومتری شهر قدیمی جرجان بنای تاریخی واقع شده است که به عنوان بلندترین برج آجری تمام جهان در یونسکو ثبت جهانی شده است.

شمال گلستان جاذبه های شمال جاذبه های استان گلستان گنبدکاووس

برج گنبد قابوس

در ۳ کیلومتری شهر قدیمی جرجان بنای تاریخی برج گنبد قابوس واقع شده است که به عنوان بلندترین برج آجری تمام جهان و از جاذبه های تاریخی و باشکوه شهرستان گنبدکاووس به شمار می آید و در یونسکو ثبت جهانی شده است.

برج گنبد قابوس , شمال , عکس برج گنبد قابوس , جاذبه های شمال , گلستان , جاذبه های گلستان , گنبدکاووس , جاذبه های گنبدکاووس

borj gonbad ghabos gonbad kavos shomal jazebehaye shomal shomal iran

این برج در زمان سلطنت شمس المعالی قابوس بن وشمگیر در سال ۳۹۷ ه ق برابر با ۳۷۵ ه خ ساخته شده است.

عکس برج گنبد قابوس

برج گنبد قابوس , شمال , عکس برج گنبد قابوس , جاذبه های شمال , گلستان , جاذبه های گلستان , گنبدکاووس , جاذبه های گنبدکاووس

jazebehaye gonbad kavos golestan jazebehaye golestan ostan golestan

برج گنبد قابوس , شمال , عکس برج گنبد قابوس , جاذبه های شمال , گلستان , جاذبه های گلستان , گنبدکاووس , جاذبه های گنبدکاووس

برج گنبد قابوس  borj gonbad ghabos gonbad kavoos gonbad kavoos 

ارتفاع ساختمان ۵۵ متر است که با احتساب بلندی تپه ای که برج بر روی ان قرار دارد, ارتفاع ۷۰ متر می باشد.

بنا در میان پارک زیبایی قرار دارد و این منطقه از جاذبه های گردشگری مهمی در جذب گردشگر استان و شهرستان به شمار می آید.

مجله شمال گردی

آرشیو ⇐ جاذبه های گردشگری گنبدکاووس

shomal golestan gonbad kavos jorjan jazebehaye gonbad kavos jazebehaye shomal

0