آبشار سنگ نو بهشهر

آبشار سنگ نو بهشهر از جاذبه های طبیعی زیبای مازندران در حدود ۳ کیلومتری جنوب شهرستان بهشهر قرار دارد.

شمال مازندران بهشهر جاذبه های بهشهر آبشار سنگ نو بهشهر جاذبه های گردشگری مازندران

آبشار سنگ نو

آبشار سنگ نو بهشهر از جاذبه های طبیعی زیبای مازندران در حدود ۳ کیلومتری جنوب شهرستان بهشهر قرار دارد.

آبشار سنگ نو , behshahr , mazandaran , shomal , عکس آبشار سنگ نو , بهشهر , جاذبه های بهشهر , جاذبه های گردشگری بهشهر , مازندران , جاذبه های گردشگری مازندران , شمال , جاذبه های شمال , جاذبه های گردشگری شمال ,

پوشش گیاهی :

عمدتا بلوط وحشی انجیلی ممرز و انواع سرخس  و بویژه سرخس عقابی

گفتنی است رودخانه ای که در این منطقه قرار دارد دارای آب گوارایی می باشد.

آبشار سنگ نو , behshahr , mazandaran , shomal , عکس آبشار سنگ نو , بهشهر , جاذبه های بهشهر , جاذبه های گردشگری بهشهر , مازندران , جاذبه های گردشگری مازندران , شمال , جاذبه های شمال , جاذبه های گردشگری شمال ,

شمال جاذبه های شمال شمال گردی شمال ایران جاذبه های گردشگری شمال جاذبه های طبیعی شمال

آبشار سنگ نو , behshahr , mazandaran , shomal , عکس آبشار سنگ نو , بهشهر , جاذبه های بهشهر , جاذبه های گردشگری بهشهر , مازندران , جاذبه های گردشگری مازندران , شمال , جاذبه های شمال , جاذبه های گردشگری شمال ,

مازندران مازندران گردی جاذبه های مازندران جاذبه های گردشگری مازندران جاذبه های طبیعی مازندران

آبشار سنگ نو , behshahr , mazandaran , shomal , عکس آبشار سنگ نو , بهشهر , جاذبه های بهشهر , جاذبه های گردشگری بهشهر , مازندران , جاذبه های گردشگری مازندران , شمال , جاذبه های شمال , جاذبه های گردشگری شمال ,

بهشهر جاذبه های بهشهر جاذبه های گردشگری بهشهر مکان های دیدنی بهشهر

آبشار سنگ نو , behshahr , mazandaran , shomal , عکس آبشار سنگ نو , بهشهر , جاذبه های بهشهر , جاذبه های گردشگری بهشهر , مازندران , جاذبه های گردشگری مازندران , شمال , جاذبه های شمال , جاذبه های گردشگری شمال ,

جاذبه های طبیعی بهشهر مکان های دیدنی بهشهر مناطق زیبای بهشهر جاذبه های زیبای بهشهر

آبشار سنگ نو , behshahr , mazandaran , shomal , عکس آبشار سنگ نو , بهشهر , جاذبه های بهشهر , جاذبه های گردشگری بهشهر , مازندران , جاذبه های گردشگری مازندران , شمال , جاذبه های شمال , جاذبه های گردشگری شمال ,

آبشار سنگ نو آبشار بهشهر آبشارهای بهشهر رودخانه بهشهر آبشار مازندران آبشار شمال

آبشار سنگ نو , behshahr , mazandaran , shomal , عکس آبشار سنگ نو , بهشهر , جاذبه های بهشهر , جاذبه های گردشگری بهشهر , مازندران , جاذبه های گردشگری مازندران , شمال , جاذبه های شمال , جاذبه های گردشگری شمال ,

آبشار اصلی :

برای تماشای آبشار اصلی منطقه باید در حدود ۲ ساعت پیاده روی بکنید که با توجه به شیب دره و لغزنده بودن مسیر پیشنهاد میکنیم بصورت فردی برای مشاهده آبشار زیبای سنگ نو اقدام نکنید.

مجله شمالگردی

آرشیو ⇐ جاذبه های گردشگری بهشهر

0