چند حدیث ناب از امام صادق علیه السلام

چند حدیث ناب از امام صادق علیه اسلام …

حدیث امام صادق ع امام صادق علیه السلام احادیث ناب حدیث ناب گنجینه حدیث  

چند حدیث ناب از امام صادق علیه اسلام :

حدیث , احادیث , حدیث امام صادق ع , امام صادق ع , امام صادق علیه اسلام ,

و طلبت رقة القلب، فوجدتها فی الجوع و العطش

و رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم.

.

و طلبت نور القلب، فوجدته فی التفکر و البکأ

و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

.

و طلبت العبادة فوجدتها فی الورع

و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکار یافتم .

.

و طلبت الراحة، فوجوتها فی الزهد

و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایی یافتم.

.

و طلبت الرفعة، فوجدتها فی التواضع

برتری و بزرگواری را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنی یافتم.

.

طلبتُ الجنة، فوجدتها فی السخأ

بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.

.

و طلبتُ العافیة، فوجدتها فی العزلة

و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه گیری (مثبت و سازنده) یافتم.

.

و طلبت ثقل المیزان، فوجدته فی شهادة «ان لا اله الا الله و محمد رسول الله»

و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رسالت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) یافتم.

.

و طلبت السرعة فی الدخول الی الجنة، فوجدتها فی العمل لله تعالی

سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.

.

و طلبتُ حب الموت، فوجوته فی تقدیم المال لوجه الله

و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) برای خشنودی خدای تعالی یافتم.

برگ عیشی به گور خویش فرست

کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

.

و طلبت حلاوة العبادة، فوجدتها فی ترک المعصیة

و شیرینی عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

.

و طلبت العز، فوجدته فی الصدق

و عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم، پس آن را در راستی و درستی یافتم.

.

و طلبت الذلة، فوجدتها فی الصوم

و نرمی و فروتنی را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

.

و طلبت الغنی، فوجدته فی القناعة

و توانگری را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را

.

و طلبت الانس، فوجدته فی قرائة القرآن

و آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

.

و طلبت صحبة الناس، فوجدتها فی حسن الخلق

و همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویی یافتم.

.

و طلبت رضی الله، فوجدته فی برالوالدین

و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.

منبع: مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۷۳ – ۱۷۴، ح ۱۳۸۱۰

.

و طلبت الجواز علی الصراط، فوجدته فی الصدقة

و (آسانی) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

.

و طلبت نور الوجه، فوجدته فی صلاة اللیل

و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

.

و طلبت فضل الجهاد، فوجدته فی الکسب للعیال

و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم.

.

و طلبت حدب الله عزوجل، فوجدته فی بغض اهل المعاصی

و دوستی خدای تعالی را جستجو کردم، پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم.

.

 و طلبت الرئاسة، فوجدتها فی النصیحة لعبادالله

و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.

.

و طلبت فراغ القلب، فوجدته فی قلة المال

و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم.

.

و طلبت عزائم الامور، فوجدتها فی الصبر

و کارهای پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایی یافتم.

.

و طلبت الشرف، فوجدته فی العلم

و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

.

مجله شمالگردی

2+