اخراج اسلام الشهابی از المپیک بخاطر دست ندادن به ورزشکار اسرائیلی !

اسلام الشهابی جودوکار مصری که پس از پایان رقابت با ئرزشکار صهیونیستی حاضر نشد به وی دست بدهد و تعظیم ورزشکاری کند توبیخ شد.

جزییات اخراج اسلام الشهابی از المپیک

اخبار ورزشی : اسلام الشهابی جودوکار مصری که پس از پایان رقابت با ورزشکار صهیونیستی حاضر نشد به وی دست بدهد و تعظیم ورزشکاری کند توبیخ شد.

jodokar mesri , جودوکار مصری

بر اساس این گزارش; کمیته اخلاق وابسته به کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) اسلام الشهابی جودوکار مصری را به خاطر دست ندادن به ورزشکار رژیم صهیونیسیتی توبیخ کتبی کرد.

بعد از تقابل اسلام الشهابی جودوکار مصری با رقیبش از رژیم صهیونیستی این ورزشکار که در ابتدا به نظر می‌رسید به میدان نرود, ترجیح داد تا با رقیبش دست ندهد.

در نهایت کمیته بین‌المللی المپیک درباره این جودوکار تصمیم گرفت و او را از دهکده رقابت‌ها اخراج کرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که جو ضد صهیونیستی در بین ورزشکاران عرب نیز وجود دارد و اخیرا یک جودوکار عربستانی هم به بهانه مصدومیت حاضر به مسابقه دادن با حریف صهیونیستی نشد.

گفتنی است ورزشکاران عزیز ما نیز در زمانی که قرعه یا جدول رقابت طوری رقم میخورد که باید به مصاف ورزشکاران صهیونیستی بروند حتی در میدان نبر حاضر نمی شوند و اعتراض خود را اینگونه نسبت به جنایت های رژیم غاصب صهیونستی اعلام می کنند.

مجله شمالگردی

0