حکم خونی که در تخم مرغ است از نظر فقها !

گاهی وقت ها بعد از شکستن تخم مرغ داخل آن خون دیده می شود که در ادامه به نظر فقها درباره ی حکم خونی که در تخم مرغ وجود دارد اشاره خواهیم کرد.

خون در تخم مرغ حکم خون در تخم مرغ نظر مراجع خون در تخم مرغ

حکم خونی که در تخم مرغ است چیست ؟

گاهی وقت ها بعد از شکستن تخم مرغ داخل آن خون دیده می شود که در ادامه به نظر فقها درباره ی حکم خونی که در تخم مرغ وجود دارد اشاره خواهیم کرد.

khon dar tokhm morgh , خون در تخم مرغ , حکم خون در تخم مرغ , حضرت بهجت , حضرت خامنه ای , بهجت , خامنه ای , سیستانی

حضرت بهجت ره و آیات ” تبریزی , صافی , نوری ” می فرمایند : خون دیده شده در تخم مرغ بنابر احتیاط واجب نجس می باشد و باید از آن اجتناب شود, با توجه به آنکه اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک روی آن پاره نشده است سفیده پاک می باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید : این خون پاک است و لی خوردن آن حرام است.

حضرت آیت الله سیستانی می فرماید : خون دیده شده در تخم مرغ نجس نیست اما مستحب است که از اتن اجتناب شود و اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک روی آن پاره نشده است سفیده ی تخم مرغ پاک می باشد.

آرشیو ⇐ احکام دینی

مجله شمالگردی

0