دفترچه بیمه درمانی تامین اجتماعی حذف میشود و با کد ملی خدمات انجام می گیرد !

معاون درمان سازمان اجتماعی دربیانیه ای گفت; دفترچه تامین اجتماعی از اول مرداد حذف و مراجع کنندگان با ارائه کارت ملی میتوانند از این خدمات بهره ببرند.

حذف دفترچه بیمه درمانی تامین اجتماعی

اخبار : معاون درمان سازمان اجتماعی دربیانیه ای گفت; دفترچه تامین اجتماعی از اول مرداد حذف و مراجع کنندگان با ارائه کارت ملی میتوانند از این خدمات بهره ببرند.

دفترچه بیمه درمانی تامین اجتماعی , حذف دفترچه بیمه درمانی تامین اجتماعی ؛ حذف بیمه درمانی , بیمه درمانی , دفترچه تامین اجتماعی

بر اساس این گزارش معاون درمان سازمان تامین اجتماعی, علی همتی درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی گفت : از ابتدای مرداد، استفاده از دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی (مراکز درمانی‌ای که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و طرف قرارداد نیست) حذف می‌شود.

وی افزود: بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با مراجعه به مراکز درمانی ملکی سراسر کشور می‌توانند با ارائه کد ملی خود، خدمات درمانی لازم را دریافت کنند.

همتی بیان داشت: در حال حاضر، دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی با شکل جدیدی صادر می‌شود و استفاده از این دفترچه‌ها در مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

همتی گفت: در دفترچه‌های جدید درمان نیز اعلام تشخیص بیماری حذف شده است، چرا که این مورد از مسائل خصوصی افراد محسوب می‌شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره ارائه کارت هوشمند درمان نیز اظهار داشت: هم‌اکنون نسخ الکترونیک و استفاده از سیم‌کارت‌های هوشمند درمانی نیز در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.

وی در پایان درباره ی تجهیزات جدید گفت: تمام دستگاه های رادیولوژی به نسخه دیجیتالی ارتقاء یافته است.

مجله شمالگردی / فارس

0