خبری خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ی پرداخت افزایش حقوق توضیح میدهد.

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

اخبار دولت : مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ی پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح میدهد.

بازنشستگان تامین اجتماعی , حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی , افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

سید تقی نوربخش در مورد افزایش حقوق بازنشستگان گفت: مصوبه افزایش ۱۴ درصدی حقوق بازنشستگان از سوی دولت، خرداد ماه تصویب شد به همین دلیل امکان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان نبود و فقط افزایش این ماه لحاظ شد.

وی گفت: مابه التفاوت افزایش مستمری دو ماه ابتدای سال بازنشستگان در مرداد ماه پرداخت می شود و این خبر خوشی است که در هفته تامین اجتماعی برای آنها داریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به رشد مستمری ها طی سال های گذشته اشاره و تاکید کرد: در سال های ۹۲ و ۹۳ مستمری ها ۲۵ درصد، سال ۹۴ مستمری ۱۵ درصد و در سال ۹۵ نیز ۱۴ درصد رشد داشت و در مجموع در دولت یازدهم با افزایش ۷۹ درصد مستمری ها روبرو بودیم.

امیدواریم مسئولان دولتی کمی دلسوزانه تر و با جدیت بیشتری امور مردم را رسیدگی کنند.

مجله شمالگردی

0