بوسه سردار سلیمانی بر دست محمد علی حق بین سردار گیلانی مدافع حرم !

سردار قاسم سلیمانی در دیدار با رزمندگان جبهه نبرد بعد از آزادسازی دو شهر نبل و الزهرا با بوسیدن دست سردار رزمندگان محمد علی حق بین گیلانی این پیروزی را تبریک گفت.

سردار محمد علی حق بین در سوریه

اخبار گیلان : سردار قاسم سلیمانی در دیدار با رزمندگان جبهه نبرد بعد از آزادسازی دو شهر نبل و الزهرا با بوسیدن دست سردار رزمندگان محمد علی حق بین گیلانی این پیروزی را تبریک گفت.

سلیمانی , قاسم سلیمانی

بر اساس این گزارش: سردار محمدعلی حق بین پیشتاز رزمندگان گیلانی در نبل و الزهرا بود که بعد از آزادسازی این دو شهر، سردار قاسم سلیمانی در مقر رزمندگان گیلانی حضور یافت و این کار بزرگ را فاتح خیبر نامید.

در اسفند ماه سال گذشته دو شهر نبل و الزهرا که ۴ سال در اسارت تکفیری ها بودند توسط رزمندگان گیلانی آزاد سازی شد.

سلیمانی

سردار حق بین

سردار سلیمانی

قاسم سلیمانی

سردار محمدعلی حق بین پیشتاز رزمندگان گیلانی در نبل و الزهرا بود که بعد از آزادسازی این دو شهر، سردار قاسم سلیمانی در مقر رزمندگان گیلانی حضور یافت و این کار بزرگ را فاتح خیبر نامید.

همچنین گفتنی است سردار سلیمانی یک قبضه اسلحه غنیمت گرفته شده و انگشتر خود را به سردار حق بین هدیه داد.

مجله شمالگردی

0