وام ازدواج 10 ملیون تومان شد !

با رسیدگی بخش های هزینه ای لایه بودجه 95 و اعلام نمایندگان مجلس وام ازدواج از این پس از 3 ملیون تومان به 10 ملیون تومان افزایش می یابد.

وام ازدواج در سال 95

اخبار بانکی : با رسیدگی بخش های هزینه ای لایه بودجه 95 و اعلام نمایندگان مجلس وام ازدواج از این پس از 3 ملیون تومان به 10 ملیون تومان افزایش می یابد.

وام ازدواج , تسهیلات بانکی

بر اساس این گزارش;  مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به به ۱۰ میلیون تومان با دوره‌ی بازپرداخت ۴ ساله افزایش می‌یابد.

همچنین بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

گفتنی است اجرای این قانون الزامی شده است و بانک مرکزی وظیفه نظارت را بر عهده دارد.

مجله شمالگردی

0