مهدی طارمی بعد از زدن گل عکس کدام شهید را بوسید ؟

خوشحالی بعد از گل مهدی طارمی و بوسیدن عکس بر روی پیراهن نگاه ها را متمرکز آن کرده است که این عکس متعلق به کیست و چرا طارمی به این شخص اینقدر علاقمند است.

خوشحالی مهدی طارمی و بوسیدن عکس شهید مدافع حرم

اخبار ورزشی : خوشحالی بعد از گل مهدی طارمی و بوسیدن عکس بر روی پیراهن نگاه ها را متمرکز آن کرده است که این عکس متعلق به کیست و چرا طارمی به این شخص اینقدر علاقمند است.

شهید محمد احمدی جوان

تصویری که مهدی طارمی چند هفته ای است بر وی بوسه می زند متعلق به شهید محمد احمدی جوان از شهدای مدافع حرم است که طارمی اعتراف می کند امنیت خود و سرزمینشرا مدیون این دلاوران است.

مهدی طارمی

گفتنی است مهدی طارمی چندی پیش در خانه شهید حضور داشت.

مجله شمالگردی

0