مرگ جوان بر اثر آتش سوزی در مسیر بندرگز کردکوی

متاسفانه خبرهای حاکی از مرگ جوان 27 ساله کردکویی که گویا در مسیر برگشت از محل کارش ” شهرک صنعتی بندرگز ” بوده بر اثر آتش سوزی است.

مرگ جوان در گلستان

اخبار گلستان : متاسفانه خبرهای حاکی از مرگ جوان 27 ساله کردکویی که گویا در مسیر برگشت از محل کارش ” شهرک صنعتی بندرگز ” بوده بر اثر آتش سوزی است.

akhbar golestan , marg javan kordkoy

متاسفانه گویا جوان بر اثر خواب آلودگی با تیر چراغ برق برخورد میکند و در دم جان می بازد.

مجله شمالگردی

0