فروش اسپرم ورزشکار معروف در ایران برای درمان ناباروری !

از واردات تلفن های همراه آنتیک گرفته تا تجهیزات نظامی آمریکا به بازار قشم و .. را مبنی بر درآمدزایی افراد مشهور شنیده بودیم, اما فروش اسپرم زیبارویان و افراد مشهور آن هم در خاک ایران قابل تامل است.

فروش اسپرم ورزشکار معروف

اخبار داغ : از واردات تلفن های همراه آنتیک گرفته تا تجهیزات نظامی آمریکا به بازار قشم و .. از جمله خبرهایی بود که در گذشته مبنی بر درآمدزایی افراد مشهور شنیده بودیم, اما فروش اسپرم زیبارویان و افراد مشهور آن هم در خاک ایران قابل تامل است.

forosh sperm , فروش اسپرم

بر اساس این خبر روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی عجیب در مورد افراد سرشناس و درآدم آنها از طریق فروش اسپرم نوشته و در این گزارش خود به یکی از ورزشکاران مطرح کشور اشاره کرده است.

اگر چه نامی از این ورزشکار نیامده اما از قول پرستاران یکی از مراکز ناباروری عنوان شده است که خانواده ای به اتفاق یک ورزشکار معروف به این مرکز آمدند و آنطور که من شنیده ام آن ورزشکار معروف 100 میلیون تومان از خانواده ای که اسپرم را دریافت کرده اند گرفته است.

پ ن : فروش اسپرم افراد مشهور و سرشناس در غرب به امری عادی برای باروری زوجین نابارور تبدیل شده است.

مجله شمالگردی

0