اعدام شیخ نمر و یادی از علمای بزرگ شیعه که خونشان پایان عمر حکومت بود !

اعدام شیخ نمر مجاهد و مباز راه حق و عدالت طلب عربستانی اذهان را ناخوداگاه به یاد سرنوشت علمای بزرگ شیعه و خون به ناحق ریخته شان که متصل به فلاکت و سیه رویی قاتلاشان بود می اندازد.

اعدام شیخ نمر و پایان حکومت آل سعود

اعدام شیخ نمر مجاهد و مباز راه حق و عدالت طلب عربستانی اذهان را ناخوداگاه به یاد سرنوشت علمای بزرگ شیعه و خون به ناحق ریخته شان که متصل به فلاکت و سیه رویی قاتلاشان بود می اندازد.

شیخ نمر , اعدام شیخ نمر , sheikh nemar , sheykh namr

کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویری جالب از علمایی که توسط حکام جائر به بند کشیده شده یا به شهادت رسیده‌اند و آخرو عاقبت آن قاتلان و بردگان آمریکایی صهیونیستی را منتشر کرده‌اند و در پی نوشتش نوشته‌ اند که آیا عبرت نمی‌گیرید ؟

مجله شمالگردی

0