90 درصد دانشجویان علوم پزشکی سیگار یا مواد مخدر مصرف می کنند !

دکتر ایرج حریرچی , معاون وزیر بهداشت در خبری اعلام کرد قریب به یقین در حدود 90% دانشجویان علوم پزشکی یا سیگار می کشند یا تجربه استعمال دارند و 6.4 درصد این افراد سابقه مصرف روانگردان یا مواد مخدر را دارند.

اندراحوالات دانشجویان علوم پزشکی

کاریکاتور : دکتر ایرج حریرچی , معاون وزیر بهداشت در خبری اعلام کرد قریب به یقین در حدود 90% دانشجویان علوم پزشکی یا سیگار می کشند یا تجربه استعمال دارند و 6.4 درصد این افراد سابقه مصرف روانگردان یا مواد مخدر را دارند.

دانشجویان علوم پزشکی

کاریکاتور اندراحوالات دانشجویان علوم پزشکی کشور

مجله شمالگردی

0