رهبر انقلاب کرانه باختری باید مسلح شود ! سربازان ایرانی به کرانه باختری رسیدند !

عکس مربوط به یکی از رزمنده های ایرانی نخسا می باشد در کنار مرز اردن و در چند قدمی کرانه باختری ” منطقه تحت اشغال رژیم اسراییل ” که رهبر انقلاب فرمودند : کرانه باختری باید مسلح شود.

عکس سربازان ایرانی در کرانه باختری !

عکس زیر مربوط به دو تا از رزمنده های ایرانی نخسا می باشد در کنار مرز اردن و در چند قدمی کرانه باختری ” منطقه تحت اشغال رژیم صهیونیستی ” می باشد که رهبر انقلاب فرمودند : کرانه باختری باید مسلح شود.

کرانه باختری , karane bakhtari

سلامتی رزمنده های اسلام صلوات

مجله شمالگردی

0