وام مسکن افزایش پیدا کرده است !

مسعود ایزدی اعلام کرد به منظور رونق بخشیدن ساخت و ساز مسکن و خانه دار شدن مشتریان, سقف وام مسکن افزایش یافته است.

تغییرات وام مسکن

اخبار بانکی : مسعود ایزدی اعلام کرد به منظور رونق بخشیدن ساخت و ساز مسکن و خانه دار شدن مشتریان, سقف وام مسکن افزایش یافته است.

وام مسکن , تسهیلات مسکن , vam maskan , daryaft vam maskan

بر اساس این گزارش مدیر روابط عمومی بانک مسکن در خبری اعلام کرد : دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن و یا پس انداز مسکن جوانان با توجه به تغییرات جدید در شرایط اعطای وام مسکن می توانند علاوه بر استفاده از امتیاز حساب خود به صورت توام، از اوراق صندوق ممتاز تا سقف های 400، 500 و 600میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی برای خرید و احداث واحد مسکونی از تسهیلات به صورت توام بانک مسکن استفاده کنند.

وی افزود: مشتریان بانک مسکن که قبلا از تسهیلات خرید مسکن بانک استفاده کرده اند همچنین می توانند در زمان تعویض وثیقه یا تبدیل به احسن واحد مسکونی فعلی خود و یا انتقال مانده بدهی به خریدار واحد خود ، ازمابه التفاوت تسهیلات از محل انواع حساب های تعهدی و نیز اوراق صندوق ممتاز به تنهایی یا توام تا سقف های400، 500 و 600 میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی از تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن برخوردار شوند.

ایزدی یادآور شد: مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی مسکن در قالب خرید یا واگذاری سهم الشرکه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن از 10 سال به 12سال افزایش یافت.

وی همچنین افزود : افرادی که نسبت به افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام کرده و بیش از شش ماه از تاریخ افتتاح حساب انها گذشته باشد و خود یا بستگان نزدیک آنها دارای حساب صندوق پس انداز مسکن عادی،حساب پس انداز مسکن جوانان و یا حساب صندوق پس انداز ساخت باشند به شرط رعایت شرایط و ضوابط ذیربط در حال حاضر می‌توانند از سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید و یا ساخت واحد مسکونی برخوردار شوند.

ایشان در پایان گفتن افزایش وام مسکن تنها بخاطر رفاه مردم صورت گرفته است و امیدواریم این اقدام در امر خانه دار شدن مشتریان موثر باشد.

مجله شمالگردی

0