جدیدترین عکس حاج قاسم سلیمانی در سوریه

سپاه قدس در جدیدترین عکس ارسالی خود در صفحه اینستاگرامش عکسی از سردار حاج قاسم سلیمانی در کنار مدافعان حرم منتشر کرده است.

حاج قاسم سلیمانی

سپاه قدس در جدیدترین عکس ارسالی خود در صفحه اینستاگرامش عکسی از سردار حاج قاسم سلیمانی در کنار مدافعان حرم منتشر کرده است.

سلیمانی , حاج قاسم سلیمانی , سردار سلیمانی , قاسم سلیمانی , سلیمانی سوریه

مجله شمالگردی

0