سلفی با جسد در سالن تشریح , تمامی ندارد !

گویا ماجرای سلفی با جسد و بی احترامی دانشجویان پزشکی به اجساد پایان ندارد.

سفلی با جسد توسط دانشجو پزشکی

اخبار داغ : گویا ماجرای سلفی با جسد و بی احترامی دانشجویان پزشکی به اجساد پایان ندارد.!

selfi ba jasad , سلفی با جسد

امیدواریم مسئولان ذیربط کمی جدی تر به این نو مسائل نگاه کنند.

مجله شمالگردی

0