منوچهر شفقتیان در اعتراض به فساد لب های خود را دوخت !

منوچهر شفقتیان فوتبالیست ملی پوش آرام روزهای دیرین پرسپولیس در اعتراض به فساد و بانهای مافیایی ورزش لب های خود را دوخت و چند روز است که غذا نخورده.

دوختن لب های منوچهر شفقتیان

اخبار داغ : منوچهر شفقتیان فوتبالیست ملی پوش آرام روزهای دیرین پرسپولیس در اعتراض به فساد و بانهای مافیایی ورزش لب های خود را دوخت و چند روز است که غذا نخورده.

منوچهر شفقتیان , manochehr shafaghtian

بر اساس این خبر و به گزارش خبرنگاران خبر ورزشی قبل از آنکه موفق به تماس با اورژانس شویم، منوچهر شفقتیان دو نامه به دست ما داد و چند سطری روی کاغذ نوشت و رفت.

منوچهر شفقتیان نوشته بود: «48 ساعت است چیزی نخورده ام، فردا یا پس فردا خونریزی معده می کنم و بیمارستان هم نمی روم. این قدر اعتصاب غذا می کنم تا خونریزی معده کنم و بمیرم. طرف حساب من باند مافیای ورزش است و با این ها می جنگم.»

او در یکی از این نامه ها نوشته بود: «در حمایت از پیشکسوتان و افتخارآفرینان فوتبال ایران که توسط مافیای ورزش به انباری فوتبال سپرده شده اند و در اعتراض به سفره های پهن شده برای دلالان، واسطه ها، رشوه بگیرها و … لب های خود را با سوزن و نخ دوخته و در منزل مادری ام اعتصاب غذا کرده ام، اصلاً برایم مهم نیست باور کنید یا باور نکنید، دلم می خواهد اولین کسی باشم که در راه مبارزه با فساد در ورزش جان خود را تقدیم می کنم.»

در این چند روز شفقتیان هنوز لب و دهان خود را باز نکرده است. اما در شرایطی که این کار شفقتیان مورد توجه اهالی فوتبال قرار نگرفته و کسی از اهالی فوتبال به ملاقاتش نرفته، عارف لرستانی بازیگر تئاتر و تلویزیون به دیدن او رفت.

تا به این لحظه منوچهر با صحبت هایی که دوستان و آشنایان کردند موافقت نکرده و همچنان بر هدف خود پافشاری می کند.

مجله شمالگردی

0