بازکردن بخیه کودک در اصفهان بخاطر عدم توانایی پرداخت 150 هزار تومان پول !

متاسفانه خبرها حاکی از آن است که پزشکان بی رحم یک بیمارستان در اصفهان در رفتاری به دور از انسانیت و شرافت انسانی بخیه یک کودک خردسال را بخاطر عدم توانایی پرداخت پول باز کردند.

جزییات بازکردن بخیه کودک در اصفهان

اخبار : متاسفانه خبرها حاکی از آن است که پزشکان بی رحم یک بیمارستان در اصفهان در رفتاری به دور از انسانیت و شرافت انسانی بخیه یک کودک خردسال را بخاطر عدم توانایی پرداخت پول باز کردند.

dar avardan bakhie , edalat , بخیه , در اوردن بخیه

ببینیم هشداری که سالهاست در رابطه با کالایی شدن خدمات اجتماعی خاصه بهداشت داده میشود و عموما با بی تفاوتی از کنار آن عبور میشود به چه مرحله ای وارد شده است. تا همین اواخر فقرا را یا پذیرش نمی کردند یا اینکه تا زمان تهیه ی هزینه ی درمان , در بیمارستان گروگان نگاه می داشتند.

حالا ولی صنعت پزشکی در مقام میانجی حاکمیت سرمایه داری و بدنهای تهیدستان, راسا اقدام به شکنجه میکند, اتفاقی را که در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر رخ داده است باید بمثابه ی یکی از لحظات بنیادین استقرار متوحشانه ی نئولیبرالیسم در ایران در نظر گرفت.

جایی که پزشکان تشخیص داده اند, می توان از خیر صد هزار تومان پول و نیم ساعت وقتی که صرف شده گذشت, ولی لازم است تا با تنبیه خانواده ای بی پول, پیامی قدرتمند را به سایر فرودستان صادر کنند.

پیامی که ازمسیر بدن کودکی چهار ساله به آینده ی طبقه ی کارگر ایران مخابره میشود؛ به بدنهای بی ارزش , بدنهایی که حتا از یک رایانه ی چند سال کرده در دفتر کار و اس ام اس بازی  بوروکراتها کم ارزش تر است, بدنی که تا زمان تولید ارزش افزوده یک ماشین از خود بیگانه است و در صورت مصدومیت یک تکه گوشت مازاد.

فاصله ی چند دقیقه ای میان زدن و گشودن این بخیه ها , دقایقی نمادین است از جراحی اقتصادی با الگوی صندوق بین المللی پول و .. در کالبد جامعه ی ایران و اثرات آن بر آسیب پذیرین قسمت این بدن یعنی طبقه ی ضعیف ..

محمد غزنویان

hoghogh bimar

وزیر بهداشت درباره این رخداد تلخ عنوان کرد : متاسفانه بنده نیز از این حادثه شب گذشته مطلع شدم و دستور فوری برای پیگیری دادم که یک تیمی برای این موضوع تحقیق کند, کما اینکه با رئیس دانشگاه اصفهان نیز صحبت کردم و وی با عذرخواهی درباره این رخداد تلخ از ارسال پرونده پزشک, پرستار, سوپروایزر و مسئول شیفت اورژانس متخلف به مراجع قضایی خبر داد تا با آنها به جد برخورد شود.

وی ادامه داد قطعا بعد از پیگیری اخبار بیشتری را در اختیاز عموم قرار خواهم گذاشت.

مجله شمالگردی

0