داعش در جدیدترین جنایات خود در سوریه یک سنی را گردن زد !

گروه تروریستی داعش در روند جنایت های خود در منطقه جنوبی استان حسکه یکی از عالم های سرشناس سنی را گردن زد.

اعدام داعش

اخبار : گروه تروریستی داعش در روند جنایت های خود در منطقه جنوبی استان حسکه یکی از عالم های سرشناس سنی را گردن زد.

داعش

بر اساس این گزارش گروه تروریستی داعش دلیل اعدام این عالم سنی را عضویت در یک طریقت صوفی و شرک به خدا اعلام کرده است.

داعش گروه زیادی از مردم اهل سنت را به جرم مخالفت با این گروه تروریستی کافر می دانند.

گروه تروریستی داعش بخش هایی از مناطق حومه استان حسکه سوریه از جمله شهر شدادی را در اشغال خود دارد و قوانین ویژه ای از جمله اعدام های وحشیانه خود را علنی در این مناطق در مکان های عمومی برای ایجاد ترس و وحشت اجرا می کند.

مجله شمالگردی / ابنا 24

0