حدیث از امام علی ع 4910

احادیث از امیرالمومنین علیه السلام ..

احادیث ناب از امام علی ع

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

حدیث امام علی , امام علی ع , احادیث امام علی ع

هر مرد و زن با ایمانی که از روی مهربانی دست خود را روی سر یتیمی بکشد
خدای متعال به عدد هر مویی که دست خود را روی آن می گذارد یک ثواب برای او می نویسد
“ثواب الاعمال، صفحه ۲۳۷”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

روزه گرفتن در سه روز از هر ماه (پنجشنبه اوّل و آخر ماه و چهارشنبه وسط آن)
و روزه ماه شعبان وسواس سینه و پریشانى هاى دل را از بین مى برد
“وسائل الشیعه، ج ۸ ص ۱۰۴”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

هر کسی که سخنش افزایش یافت، اشتباهات او نیز فزونی خواهد یافت
و هر کس خطایش افزایش یافت، حیایش کم می گردد
و هرکس حیایش کم شد، تقوایش کم می شود
و کسی که تقوایش کم شود، دلش می ‌میرد
و هر کس قلبش مرد، به دوزخ وارد خواهد شد
“نهج البلاغه، حکمت ۳۴۹”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

روزه نفس از لذت هاى دنیوى سودمندترین روزه هاست
“غرر الحکم، ج ۱ ص ۴۱۶ ح ۶۴”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگتر از
پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی شود
عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست
“حکمت ۴۵۷ نهج البلاغه / نسخه مرحوم دشتی”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

قرآن را فرا گیرید، زیرا قرآن بهترین حرف نو است
و در آن اندیشه عمیق کنید، زیرا آن بهار قلب هاست
و به وسیله نور آن شفا گیرید، زیرا آن شفاى سینه هاست
“نهج البلاغه، صبحى صالح، خ ۱۱۰”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

هر کس اطمینان داشته باشد که آنچه خداوند برایش تقدیر کرده است به او مى ‏رسد
دلش آرام مى ‏گیرد
“تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۱۰۴، ح ۱۸۴۹”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

حرص و تکبّر و حسادت، انگیزه هاى فرو رفتن در گناهانند
“نهج البلاغه (صبحی صالح)، ص۵۴۱ ،حکمت ۳۷۱”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

در شگفتم از شخص متکبّر، که دیروز نطفه اى بوده و فردا لاشه اى است
“نهج البلاغه (صبحی صالح)، ص۴۹۱، حکمت ۱۲۶”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

چه زشت است فروتنى هنگام نیاز و درشتى هنگام بی ‏نیازى
“نهج‏ البلاغه (صبحی صالح)، نامه ۳۱، ص ۴۰۴”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

نیروی تن آدمیان به غذا خوردن است و نیروی جانشان به غذا دادن
“الدعوات ص ۱۴۲ به نقل از کتاب مفاتیح الحیاه”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

بیداری شب باعث سلامتی بدن است
“میزان الحکمه، حدیث ۱۰۷۶۰”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

مردم همانند درختان اند که آبشان یکى است و میوه هایشان گوناگون
“غررالحکم، ج۲، ص۱۳۶، ح ۲۰۹۷”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

خوردن به، قلب ضعیف را قوى، معده را پاک، ترسو را شجاع و فرزند را زیبا مى کند
“تحف العقول، ص ۱۰۱”

حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع


هرگاه مستحبّات به واجبات زیان رساند، (آن مستحبات) سبب نزدیکی به خدا نمی ‏گردد
“نهج البلاغه نسخه مرحوم دشتی حکمت ۳۹”


حدیث از امام علی عاحادیث امام علی ع – امام علی ع

مجله شمالگردی

0