گل خورشیدی

آشنایی با گل خورشیدی و شرایط نگه داری از آن – گل آپارتمانی

معرفی گل و گیاه آپارتمانی : گل خورشیدی گیاهی همیشه سبز با برگ های نواری شکل و تیره است که طول ساقه هایش به ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر است. هر یک از شاخه هایش در ..

شرایط نگه داری از گل خورشیدی

شمال گردی – معرفی گل و گیاه آپارتمانی :  گل خورشیدی گیاهی همیشه سبز با برگ های نواری شکل و تیره است که طول ساقه هایش به ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر است. هر یک از شاخه هایش در فصل بهار ۱۰ الی ۲۰ گل نارنجی یا پرتقالی رنگ می دهد. گل خورشیدی یک گل آپارتمانی است که در زمستان به هوای معتدل نیاز دارد. اما در تابستان می توان آن را بیرون پنجره گذاشت. پس از سه سال از زمان کاشت شروع به گل دادن می کند و گل های آن بادوام است.

گل خورشیدی, نگهداری از گل خورشیدی, نیازهای گل خورشیدی, طرز نگهداری گل خورشیدی,گل و گیاه خانگی , گل های خانگی , مراقبت از گل خورشیدی , گل زینتی , گل آپارتمانی

برای تکثیر گل خورشیدی بذر آن را می کارند یا در پایان گلدهی گیاه را از طریق ریزوم زیر زمین یتقسیم میکنند. همه ساله نیاز به تعویض گلدان آن نیست و کافی است خاک روی گلدان را بدون اینکه به ریشه های گوشتی آن آسیب برسد, تعویض کنید.

گل خورشیدی, نگهداری از گل خورشیدی, نیازهای گل خورشیدی, طرز نگهداری گل خورشیدی,گل و گیاه خانگی , گل های خانگی , مراقبت از گل خورشیدی , گل زینتی , گل آپارتمانی

.

گل خورشیدی, نگهداری از گل خورشیدی, نیازهای گل خورشیدی, طرز نگهداری گل خورشیدی,گل و گیاه خانگی , گل های خانگی , مراقبت از گل خورشیدی , گل زینتی , گل آپارتمانی

نیازها :

مکان نیمه سایه کنار پنجره ها و خاک سبک که آب به راحتی در آن نفوذ کند. در فصل تابستان هر دو روز یک بار به آبیاری نیاز دارد و خاک نسبتا خشک برایش بهتر است.

منبع : مجله شمال گردی

3+