لالایی ماه و آلاچیق ترکمنی

لالایی ترکمنی ماه و آلاچیق ..

لالایی ترکمنی

lalayi turkamani , lalai , لالایی ترکمنی , لالایی

لالایی ترکمنی ماه و آلاچیق

torkaman , lalayi torkaman , lalayi turkamani , lalai , لالایی ترکمنی , قصه ترکمنی , داستان ترکمنی , داستان های ترکمنی , لtorkaman , lalayi torkaman , lalayi turkamani , lalai , لالایی ترکمنی , قصه ترکمنی , داستان ترکمنی , داستان های ترکمنی , لالایی کودکانه , قصه کودکانه ترکمنی , لالایی ,torkaman , lalayi torkaman , lalayi turkamani , lalai , لالایی ترکمنی , قصه ترکمنی , داستان ترکمنی , داستان های ترکمنی , لالایی کودکانه , قصه کودکانه ترکمنی , لالایی , torkaman , lalayi torkaman , lalayi turkamani , lalai , لالایی ترکمنی , قصه ترکمنی , داستان ترکمنی , داستان های ترکمنی , لالایی کودکانه , قصه کودکانه ترکمنی , لالایی ,  الایی کودکانه , قصه کودکانه ترکمنی , لالایی

رشید و زیبا, اسب ترکمن
می چرخد آرام, تو دشت و دمن

توی آلاچیق, در دل صحرا
من و تو تنها, فرزند رعنا

قصه می گویم, می دهم تابت
می خندی تو, می برت خوابت

قصه می گویم, از یه روز شاد
می دوی در دشت, می دوی چون باد

برۀ سفید, می دود با تو
از بلندی ها, می پرد با تو

می غلتی آرام, روی سبزه ها
مثل جویباری, جاری و رها

لالالالایی
لالایی لالا

شب که می رسد, توی آسمان
می رسد به گوش, تار ترکمان

می خوابی و ماه, روی آلاچیق
می تابد آرام, نرم و بی دریغ

وقتی بخوابی, من تنها می شم
می دوزم برات, شال ابریشم

عرقچین سبز, روسری گلدار
گلای نخی, رو شاخ انار

در پناه گل, دلبندم جانان
خواب خوش بینی, خواب بی پایان

در این گلستان, فرزندم لالا
برایم بگو، فردا خوابت را

.

مجله شمالگردی

0