اخبار بانکی

اقساط وام 25 ملیونی خودرو به چه صورت خواهد بود ؟

وام 25 ملیونی خودرو در حالی از نیمه دوم آبان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که در مجموع با در نظر گرفتن طول دوره و سود تعیین شدن برای بازپرداخت تسهیلات, خریدار باید در نهایت بیش از 40 ملیون تومان بپردازد.

نحوه بازپرداخت اقساط وام 25 ملیونی خودرو

اخبار بانکی : وام 25 ملیونی خودرو در حالی از نیمه دوم آبان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که در مجموع با در نظر گرفتن طول دوره و سود تعیین شدن برای بازپرداخت تسهیلات, خریدار باید در نهایت بیش از 40 ملیون تومان بپردازد.

اقساط وام 25 ملیونی خودرو , وام 25 ملیونی , وام ماشین , vam mashin

آنطور که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده این تسهیلات تا 80 درصد و حداکثر تا 25 میلیون تومان قیمت خودرو را تامین کرده و با دوره هفت ساله پرداخت می شود.

اما موضوع اصلی به میزان سود برای بازپرداخت تسهیلات بر می گردد. طبق گفته رییس کل بانک مرکزی شرایط سود وام 25 میلیون تومانی به گونه‌ای است که نرخ مورد نظر 16 درصد است که از طریق نمایندگی‌های مجاز شرکتهای خودروساز اجرا می شود که اسناد ناشی از فروش توسط شرکت خودروساز با نرخ 16 درصد تنزیل و خریداری می شود بانک مرکزی هم منابع لازم برای این تسهیلات را با نرخ 14 درصد تامین می‌کند.

بنابر این اگر در نهایت وام 25 میلیون تومانی با سود 16 درصد در اختیار خریدار قرار گیرد, وی باید در یک دوره هفت ساله هر ماه با پرداخت حدود 495 هزار تومان قسط, تسهیلات دریافتی را برگرداند.

در عین حال که وام 25 میلیون تومانی در پایان دوره با مجموع 41.7 میلیون تومان تسویه می شود.

بر این اساس برای تسهیلات 25 میلیون تومانی باید حدود 17 میلیون تومان سود پرداخت شود.

ولی در سوی دیگر سود تسهیلات 25 میلیون تومانی این احتمال هر چند ضعیف نیز مطرح است که اگر سود ارائه شده به خودرو ساز 16درصد بود و قرار باشد که در نهایت تسهیلات با نرخ 21 درصد یعنی سود عقود مبادله ای به مشتری پرداخت شود آنگاه در یک دوره هفت ساله خریدار باید ماهانه 570 هزار تومان قسط پرداخت کند.

این در حالی است که با سود 21 درصد، وام 25 میلیون تومانی با مجموع حدود 48 میلیون تومان بازپرداخت خواهد شد, از این رو خریدار باید در ازای 25 میلیون تومان وام 23 میلیون تومان سود برگرداند.

در عین حال که طبق مصوبه اردیبهشت ماه امسال باید وام 15 میلیون تومانی فعلی خودرو با سود 21 درصد و مدت بازپرداخت سه ساله در بانک‌ها ارائه شود که البته بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات در تعداد کمی از بانکها و اغلب با سود 27 درصد قابل پرداخت است.

با شنیدن خبرهای قبلی مبنی بر ارائه تسهیلات خودرو با شرایط عالی, متقاضیان زیادی امیدوار شده بودند که با توجه به محاسبات در نظر گرفته شده و سود و قسط بالای این وام, گویا باز امیدها از داشتن و خرید خودرو تهی شده است.

مجله شمالگردی / ایسنا

0