اخبار گیلان

رابطه نامشروع کارمند و عضو هیات علمی دانشگاه غرب گیلان

متاسفانه نیروی انتظامی غرب استان در خانه ای دو تن از مسئولین یکی از دانشگاه های غرب استان را به جرم برقراری رابطه نامشروع دستگیر کردند.

رابطه نامشروع در دانشگاه غرب گیلان

اخبار گیلان : به گزارش بخش خبر و به نقل از پیک دانشجو نیروی انتظامی غرب استان در خانه ای دو تن از مسئولین یکی از دانشگاه های غرب استان را به جرم برقراری رابطه نامشروع دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش متاسفانه چند روز قبل در یکی از دانشگاه های غرب استان یکی از کارمندان و همچنین یکی از اعضای هیات علمی آن دانشگاه در عین تاهل در خانه ایی توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند و سپس به قید وثیقه آزاد شدند.

پیک دانشجو به عنوان تریبون دانشجویان استان از کمیسیون دانشجویی شورای تامین گیلان میخواهد تا به این شنیده ی تلخ رسیدگی کند و به علل بروز چنین اتفاقات تلخ به طور مبنایی بپردازند به امید تکرار نشدن چنین مسائلی آن هم از مسئولین و کارکنان یک دانشگاه که باید الگو باشند.

مجله شمالگردی

0