اخبار مازندران

کشف عتیقه در مسیر دامغان به کیاسر

ماموران انتقال گاز خبر از کشف عتیقه ای ” خمره های پر از سکه های طلا ” در مسیر انتقال گاز از دامغان به کیاسر دادند.

کشف عتیقه در مسیر انتقال گاز دامغان به کیاسر

اخبار مازندران : ماموران انتقال گاز خبر از کشف عتیقه ای ” خمره های پر از سکه های طلا ” در مسیر انتقال گاز از دامغان به کیاسر دادند.

www-shomalgardi-com , سکه , عتیقه , سکه تاریخی

سکه , عتیقه , طلا , سکه طلا , seke , tala

گفتنی است کیاسر یکی از شهرستان های مازندران و دامغان یکی از شهرستان های استان سمنان می باشد.

مجله شمالگردی

1+